Naše služby

Ponuka našich služieb v oblasti rozpočtu stavieb

LUKÁŠ JANKECH - stavebné rozpočty

Ponúkame profesionalitu, zodpovednosť a seriózny prístup ku každému klientovi.


NAŠE SLUŽBY


Stavebný rozpočet

slúži k stanoveniu presného ocenenia Vami požadovaného objektu - stavby

Cenové ponuky

pomôže Vám pri výbere a porovnaní cenových ponukách stavebných firiem

Slepé rozpočty

slúži ako podklad pre nacenenie stavby uchádzačom o realizáciu diela


Výkaz výmer

položkovité vyjadrenie jednotlivých stavebných a montážnych prác v merných jednotkách

Položkový rozpočet

Presné položkové určenie ceny stavby na základe štúdie alebo realizačného projektu